POČERNiCE V POHYBU

Srdečně vás zveme 7.10. od 14:00 hod do venkovního areálu mezi školami Ratibořická a Chodovická na sportovní odpoledne plné soutěžních disciplín určených celé rodině, jízda zručnosti na kole, tříkolkách odstrkovadlech, míčové soutěže, hod na cíl, florbal střelba na branku, softbal,…

MČ Praha 20 obdržela posudek posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.

Textová část posudku je přiložena k tomuto článku. Celý posudek, včetně všech příloh, stanovisek územně samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy, spolků a veřejnosti se nachází v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA na www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva…