Organizační struktura

Politik Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21
Hana Moravcová starostka
Hana_Moravcova@pocernice.cz
271 071 680
zastupitelstvem pověřená vedením Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21

 Koordinátorka Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21

Ing. Lenka Tomsová , koordinátorka a projektový manažer MA21 a Zdravá MČ Praha 20
zastupitelstvem pověřená  koordinací  Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21
Lenka_Tomsova@pocernice.cz
271 071 632, 601 388 910

Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21
Řídící tým Projektu Zdravé městské části a  MA 21 a poradní orgán Rady města
Předsedkyně: Mgr. Karolína Klímová, NNO: SRPMŠ Chodovická z.s.
Tajemnice komise: Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka Projektu Zdravá městská část a MA21

Členové: Hana Moravcová , starostka, odpovědný politik

Ilona Juklová, ZO Senioři

Mgr. Ondřej Hrubeš, Člověk v tísni o.p.

Richard Stára, zastupitel, podnikatel

Jiří Stibor, zastupitel, pedagog

Mgr. Barbora Stýblová, NNO