Organizační struktura

Politik Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21
Mgr. Alena Štrobová starostka
Alena_Strobova@pocernice.cz
271 071 680
zastupitelstvem pověřená vedením Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21

 Koordinátorka Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21

Ing. Lenka Tomsová , koordinátorka a projektový manažer MA21 a Zdravá MČ Praha 20
zastupitelstvem pověřená  koordinací  Projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21
Lenka_Tomsova@pocernice.cz
271 071 632, 601 388 910

Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21
Řídící tým Projektu Zdravé městské části a  MA 21 a poradní orgán Rady města
Předseda: Vladimír Hošek
Zástupce předsedy: Jiří Stibor
Tajemnice komise: Ing. Lenka Tomsová

Členové:
Baraník Petr
Češpivová Anna
Mgr. Karolína Klímová
Mgr. Matěchová Jitka
Moravcová Hana
Schmidtova Jaroslava
Šulc Radim