INVESTICE NA PŘÁNÍ

Jedním z hlavních cílů projektu Zdravá městská část Horní Počernice je zapojování občanů žijících v naší městské části do možnosti společného rozhodování při správě městské části. Jednou z takových možných aktivit je zapojení do rozhodování o využití části rozpočtu určené na realizaci projektů investičního charakteru. Jako obyvatelé naší městské části máte nyní možnost společně řešit problémy, určit jak bude využitá vyčleněná část rozpočtu a podílet se na jejím efektivním využití. Při setkávání nad zpracováním projektu společně se svými sousedy tak máte možnost řešit různé problémy, prodiskutovat jakým způsobem je řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch.
Jak tedy bude tzv. Participativní rozpočtování v letošním roce probíhat. Zastupitelstvo městské části schválilo v rámci rozpočtu částku 1 000 000,- Kč na realizaci projektů investičního charakteru, která bude použita na realizaci vámi vybraných projektů a to z návrhů, které budou zpracovány a podány fyzickou osobou nebo sdružení fyzických osob s trvalým bydlištěm v MČ Praha 20. Další možností je, že projekt podá právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem nebo místem působení v MČ Praha 20.
Mezi základní podmínky pro takový projekt patří nutnost, aby jeho náplní bylo konkrétní investiční opatření, které bude sloužit obyvatelům MČ Praha 20 a přispěje ke zkvalitnění jejich života. Projekt se musí dotýkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ Praha 20 (může se jednat i o majetek ve vlastnictví HMP, ale ve správě MČ Praha 20). Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému.

Kontaktní osobou je Lenka Tomsová koordinátorka projektu, Úřad MČ, Jívanská 635, kancelář v přízemí č. 102, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz a telefonní kontakt 271 071 631 nebo 601 388 910.
“ Výsledky hlasování“
Vysledky _ Investice_na_prani_II _ D21.me
Vysledky _ Investice_na_prani_II _ D21.me_statistika

“ Podané projekty včetně hodnocení proveditelnosti do INVESTICE NA PŘÁNÍ II“.

Dětské bouldrové hřiště navrhovatelé FZŠ Chodovická
detske_bouldrove_hriste_fzs_chodovicka
Posouzení realizovatelnosti projektu Dětské bouldrové hřiště

Počernická boulderovka navrhovatelé manželé Karhanovi
Pocernická_boulderovka_karhanovi
Posouzení realizovatelnosti projektu_pocernicka_boulderovka
doplneni_odpovedi_navrhovatelu_k_posouzeni

Parkour hriště navrhovatelé BIKE RANCH TEAM
projekt_parkour_hriste_bike_ranch_team
Posouzeni_realizovatelnosti_projektu_Parkour_hriste
Protože navrhované umístění není vyhovující z pohledu ochrany přírody, v případě realizace by byl zvolen jiný pozemek ve správě MČ. Součástí hlasování je také anketa, ve které je možné navrhnout jiné místo pro realizaci tohoto hřiště.

INVESTICE NA PŘÁNÍ II pro rok 2018
PR_2018_pravidla
PR_2018_FORMULAR_Podání
PR_2018_Rozpocet
PR_2018_podpisovy_arch_DEF
PR_2018_Cestne_prohlaseni_poskytovatele_fin_prispevku_DEF
Na požádání je možné příslušné formuláře zaslat emailem ve formátu umožňující vyplňování

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARCHIV Z PŘEDCHOZÍCH LET

INVESTICE NA PŘÁNÍ 2017
Výsledky hlasování „Který z projektů se Vám líbí nejvíce
Výsledky _ Investice na přání _ D21_všechny_hlasy
Výsledky _ Investice na přání _ D21_statistika
Bydliště_hlasujících

Podané projekty a jejich hodnocení proveditelnosti

1.Park poznání – ZŠ Ratibořická zastřešující společný projekt také školy ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická
Park_poznani
posouzeni_proveditelnost_park_poznani
prezentace_park_poznani

2. Pumptrack část 2 – Mgr. Petr Měšťan s podporou členů komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit a žáků FZŠ Chodovická
navrh_pumptrack_2_cast
PUMPTRACK_cast_2_přílohy
posouzeni_proveditelnosti_pumtrack_2_cast
prezentace_pumptrack_cast_2

3.Vizuální odclonění odpadového hospodářství – Ing.arch.M.Karhan
navrh_projektu_vizualni_odcloneni_odpadoveho_hospodarstvi
posouzení_proveditelnost_vizualni_odcloneni_odpadoveho_hospodarstvi
prezentace_vizualni_odcloneni
vyjadreni_predkladatele_ing.arch_karhana_k_pripominkam_posuzovatelu

Pravidla a potřebné formuláře pro podání návrhu projektu do „Investice na přání“
letak_participativni_rozpocet_investice_na_prani

Pravidla_Investice_na_prani_2017

FORMULAR_Podani_Investice_na_prani

Podpisovy_arch_podporovatele_projektu

Cestne_prohlaseni_poskytovatele_fin_prispevku

Rozpocet_Investice_na_prani

Zeleně a fialově vyznačené pozemky jsou vhodné pro umístění projektu Investice na přání
mapka_vhodne_pozemky _pro_investice_na_prani