MAP SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE OBYVATEL HLUKEM A ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM

MČ získala rozhodnutím ministra životního prostředí ČR finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí prostřednictvím podle podmínek Národního programu Životního prostředí. Na základě toho MČ zpracovává „Místní akční plán na snížení zátěže občanů MČ Praha 20 hlukem a znečištěným prostředím s využitím zkušenosti místní Agendy 21“ dále jen MAP.

akce související s projektem určené veřejnosti:
– osvětová akce v rámci oslav Dnů Země tématicky zaměřená na ovzduší 22.4.2017 před ZŠ Ratibořická ve spolupráci se školami
– workshop zkušenosti Dobré praxe, přednášky odborníků v oblasti zátěže obyvatel hlukem a znečištěným ovzduším 13.6.2017 ve spolupráci se zpracovatelem MAP Ekola group, s.r.o..
– prezentace výsledků měření a návrhů na setkání s občany 26.9.2017 od 17:00 hod ZŠ Bártlova
– se způsobem vypořádání byli seznámeni přítomní občané na setkání 14.11.2017 v ZŠ Spojenců.

III.etapa projektu
Na setkání 26.9.2017 byly zástupci zpracovatele MAP představeny výsledky měření a návrhy opatření. Do 20.10.2017 byla možnost zasílat podněty a připomínky k představeným materiálům
Jednotlivé podněty a připomínky byly vypořádány a jsou zveřejněny níže. Zároveň s vypořádáním podnětů a připomínek byla provedena aktualizace zpracovaných studií a návrhů opatření podle tohoto vypořádání:
MAP_Vyporadani_pripominek
MAP_Situacni_analyza_AKTUALIZACE
MAP_Hlukova_studie_AKTUALIZACE
MAP_Rozptylova_studie_AKTUALIZACE
MAP_Navrh_opatreni_AKTUALIZACE

prezentace ze setkání – kulatého stolu 26.9.2017
Prezentace_kulaty_stul_HLUK
Prezentace_kulaty_stul_OVZDUSI

II.etapa projektu

zátěž hlukem:
MAP_Hlukova_studie

MAP_Mapa1a_Hlukova_pasma_DEN

MAP_Mapa1b_Hlukova_pasma_NOC

MAP_Mapa2a_Kategorie_zatizeni_DEN

MAP_Mapa2b_Kategorie_zatizeni_NOC

MAP_Mapa3_Dopravne-organizacni_opatreni

MAP_Protokol_mereni_hluku

MAP_Protokol_mereni_hluku_po_100_dnech

zátěž znečištěným ovzduším
MAP_Rozptylova_studie
navrhovaná opatření
MAP_Navrh_opatreni

souhrnná elektronická brožůrka projektu
MAP_Elektronicka_brozurka

I.etapa projektu
MAP_Situacni_analyza

MAP_Zprava_o_mereni_hluku

MAP_Zprava_o_mereni_ovzdusi_I
MAP_Zprava_o_mereni_ovzdusi_II

prezentace přednesené na workshopu 13.6.2017
Prezentace_workshop_EKOLA_II_hluk

Prezentace_workshop_CVUT_doprava

Prezentace_workshop_RSD

Mereni+opatreni_Horni_Pocernice

Prezentace_workshop_ECO-ENVI-CONSULT_ovzdusi

Prezentace_workshop_EKOLA_I_hluk