Cyklokoncepce Horních Počernic

Studie cyklostezky po Božanovské ulici
pruvodni_zprava
B.1_Celkova_situace
B.2.1_Situace
B.2.2_Situace
B.2.3_Situace
B.3.1_orto
B.3.2_orto
B.3.3_orto
B.4_VPR

Studie cyklostezky po ulici Ve Žlíbku

A_Pruvodni_zprava
B.1_Celkova_situace_1_10000
B.2.1_Zakres_do_ortofotomapy_km_0,000-0,960
B.2.2_Zakres_do_ortofotomapy_km_0,960-2,023
B.3.1_Situace_km_0,000-0,960
B.3.2_Situace_km_0,960-2,023
4_Vzorove_pricne_rezy

Rada MČ Praha 20 schválila dne 7. června „Koncepci cyklistické dopravy MČ Praha 20, Horní Počernice“. Její schválení umožňuje přípravu a realizaci bezpečnějších cyklostezek, celkové zlepšování podmínek pro cyklistiku, s významem pro zklidňování dopravy.

Dokument je k dispozici na adrese: http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/.

Cyklokoncepce Horních Počernic

Také chcete, aby byly H. Počernice přívětivější i pro jízdu na kole?
Přijďte se dozvědět o Cyklokoncepci více a přispět svými nápady.
– dne 18. ledna 2016 od 17 hodin do obřadní síně Chvalského zámku.
Na veřejné projednání „Koncepce cyklistické dopravy v H. Počernicích“

Nehledě na počasí lze po většinu roku téměř denně potkat v ulicích Horních Počernic dost cyklistů. Zpravidla se nejedná o projíždějící sportovce ani nadšence, ale o nás, obyvatele, kteří pro svou cestu právě zvolili jízdní kolo. Diskuse zde proto bude především o každodenních potřebách a strastech cyklistického pohybu H. Počernicemi, jejich blízkým okolím.
Pro někoho je to volba, pro jiného potřeba či nutnost. Místní reliéf se blíží spíše rovinatějšímu Polabí než Praze. Naše městská část je navíc „místo krátkých vzdáleností“, tj. v podstatě všechny důležité cíle jsou relativně blízko, pěšky jsou však často až příliš vzdálené – na kole však pohodlně dosažitelné. Smyslem H. Počernic nadále je klidné, kvalitní bydlení blízko vnitřní Prahy, tuto hodnotu je třeba chránit – týká se nás!! – součástí je i zdravý, bezpečný pohyb. Proto sem jízdní kola patří stejně jako veřejná doprava, pěší i automobily. Smyslem je řešit integrovanou dopravu, vhodně složenou ze všech jejích nejpoužívanějších druhů a nerozdělovat obyvatele na cyklisty, řidiče aut či chodce, kteří nějak spolu bojují o svůj prostor.
Cyklistická doprava se vyvíjí, má své možnosti, potenciál i slabiny. Hledá si své místo v zavedeném systému dopravy automobilové, veřejné a v pohybu pěších. S její podporou nemáme v ČR moc zkušeností a tak si ani neuvědomujeme, co všechno může nabídnout, když se jí dá šance. Koncepce přenáší zkušenosti od evropských, začínajících českých měst, ve kterých se podpora jízdy na kole začala řešit až po všech jiných investicích a nekonečných problémech se všemi negativními vlivy z nevhodně řešené dopravy. Pro některá města se dokonce stala záchranou a z alternativy main-streamem.
Cílem této úvodní hornopočernické „cyklokoncepce“ je vyhodnotit stav, potenciál a představit základní možný způsob zlepšení cyklistické prostupnosti Horních Počernic a návaznosti na jejich okolí. Nynější první Koncepce založí úvodní priority na 4 – 6 let (řešení základních cyklostezek, infrastruktury) – některé jsou již rozpracovány. Následně bude probíhat jejich realizace, stejně jako postupné rozpracování dlouhodobějších problémů. Koncepce bude sloužit nejen nám v Horních Počernicích, ale stane se naším silným podpůrným argumentem při jakýchkoliv jednáních s dalšími partnery při zajišťování spolupráce, či finanční podpory.
Těšíme se na Vaše názory, o které se přijdeme podělit v pondělí 18. 1. 2016 do obřadní síně Chvalského zámku.
RNDr. Petr Uzel, cyklokoordinátor MČ Horní Počernice

HP_cyklo_koncept02_00-TEXT_15-12-21
mapa_cyklokoncepce_1
mapa_cyklokoncepce_2
mapa_cyklokoncepce_3
mapa_cyklokoncepce_4
mapa_cyklokoncepce_5
mapa_cyklokoncepce_6
mapa_cyklokoncepce_7

Další informace z cyklodopravy:
nebezpecna_bechovicka_silnice_a_misto_jejiho_prechodu

vice informací naleznete na:
www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/