Dotace(příspěvky)

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2018. Podávání žádostí je od 12.3.2018 do 13.5.2018. Žádosti je možné podávat v tištěné formě nebo prostřednictvím online dotačním systému na www.dataplan.info/cz/praha-20/zadost-dotace/ucelova-neinvesticni-dotace-prispevek-z-rozpoctu-mc-praha-20-na-podporu-aktivit-v-ramci-projektu-zdrava-mc-horni-pocernice
Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz
Pravidla poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) v roce 2018

pravidla_2018_vcetne_priloh
formular_podani_zadosti_v_online_systemu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARCHIV Z PŘEDCHOZÍCH LET

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2017. Podávání žádostí je od 3.3.2017 do 4.4.2017. Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz
Pravidla poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) v roce 2017
pravidla_2017
priloha_zápisu_komise_PZMC_MA21_19_4_tabulka_hodnocen_ projektu

Program poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2016.
MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21. Podávání žádostí je v termínu od 3.3.2016 do 4.4.2016. Kontaktní osobou je referentka ÚMČ Bc. Lenka Tomsová, Jívanská 635, tel. 601 388 910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz. Pravidla poskytování dotace (příspěvku) jsou také zveřejněna http://www.pocernice.cz/mestska-cast/dotace a granty/
pravidla_dotace_pro_rok_2016

tabulka_hodnocení_zadosti_o_dotaci_prispevek
vypis _z_usneseni_RMC_schvaleni_dotaci_prispevku

priloha_c_1_vyuctovani_dotace
zaverecne_hodnoceni_projektu_financovaného_z_dotace_mc

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2015. Podávání žádostí je od 3.4.2015 do 4.5.2015. Kontaktní osobou Bc. Lenka Tomsová referentka OMH, ÚMČ Praha 20, Jívanská 634, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz

pravidla_poskytovani_ucelove_neinvesticni_dotace_prispevku_na_podporu aktivit_PZMC_a_MA21
vypis_usneseni_RMC
Usneseni_ZMC_c_ 7_2.3_15