Veřejné projednání „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí “ a seznámení s jeho vlivem na životní prostředí (tzv. SEA).

Vážení občané,

Dne 12. 12. 2018 se od 15 hodin bude konat veřejné projednání „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí “ a seznámení s jeho vlivem na životní prostředí (tzv. SEA).
Projednání se uskuteční v Centru architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.

Zároveň upozorňujeme, že 19. 11. 2018 obdržel Úřad MČ Praha 20 informaci o návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví.

Návrh koncepce se nachází také na portále http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP253K.
Zde se kromě návrhu koncepce nachází i vyhodnocení této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně všech příloh..

Ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ je možné zasílat vyjádření nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 17. 12. 2018.