Hodnocení realizovatelnosti podaných projektů do INVESTICE NA PŘÁNÍ II bylo dokončeno

Do 31.5.2018 měli občané městské části možnost podat svůj návrh projektu k realizaci v rámci INVESTICE NA PŘÁNÍ II. K dnešnímu dni byla jednotlivými odbory posouzena realizovatelnost projektu. Jejich hodnocení naleznete http://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=2069. Nyní navrhovatelé mohou do 22.6.2018 upravit své projekty, dle připomínek. Od 23.6.2018 do 23.7.2018 bude možné hlasováním – přidělením kladných nebo záporných hlasů jednotlivým projektům sestavit pořadí projektů k realizaci. Navrhovatelé své projekty představi na jednání Zastupitelstva dne 25.6.2018 od 17:15 hod v obřadní síni Chvalského zámku