V.Veřejné fórum UR-10 problémů

Něco vás trápí, je potřeba řešit, chybí nějaké vybavení. Tak neváhejte a přijďte 29.5.2018 od 17:00 hodin do obřadní síně Chvalského zámku na jednání V.veřejného fóra udržitelného rozvoje – 10 problémů. Kromě problémů, kterými by se měla radnice zabývat v příštím roce, budete mít možnost diskutovat a navrhovat další opatření do akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ na období 2018-2020