Kulatý stůl s radními se koná 16.1.2018 od 17:00 v KC Domeček

Srdečně vás zveme na setkání s radními tentokrát budou k diskusi následující témata: Priority dopravní politiky MČ Praha 20. Studie zklidnění ulice Náchodská.Kompenzační opatření v rámci dopravních staveb. Informace o stavu přípravy cyklostezek.