Zápis z veřejného projednání záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ a závazné stanovisko k témuž.

Vážení občané,
dovoluji si Vám oznámit, že dne 27.11. obdržel Úřad městské části Praha 20 zápis z veřejného projednání záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ a závazné stanovisko k témuž.
Do zápisu i závazného stanoviska je možné nahlédnout na www.cenia.cz/eia pod kódem záměru MZP 472 nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.
Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

MZP_ZAVAZNE_STANOVISKO
MZP_zapis_VP