PŘEDSTAVENÍ A DISKUSE MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU NA SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE OBYVATEL MČ PRAHA 20

Srdečně vás zveme na setkání občanů Horních Počernic s radními a zpracovateli projektu 26.9.2017 od 17:00 hod v ZŠ Bártlova. Veškeré zpracované materiály naleznete na http://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=1773