Pokračování sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

V průběhu konání veletrhů volnočasových aktivit (12.9.), sociálních služeb (13.9.) a středních škol (14.9) v areálu „Chvalské tvrze“ bude možné přispět do Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo. Sbírka byla zahájena v květnu na Formanských slavnostech a je určena na obnovu a vybavení prostor, které slouží klientům Azylového domu. Kasička pro hotovostní příspěvek bude k dispozici u stánku Azylového domu (13.9.) nebo stánku Zdravé MČ Horní Počernice (12.9. a 14.9.). Číslo transparentního účtu zřízeného pro tuto sbírku pro bezhotovostní příspěvek je 3220287/0100. Sbírka se koná do 31.12.2017. Mimo akcí pořádaných MČ Praha 20 jsou kasičky dostupné u recepcí ÚMČ Praha 20 v Jívanské 647 a 635.