JEN AKTIVITA PŘINÁŠÍ ZMĚNU-ZAPOJTE SE DO HLASOVÁNÍ

Na IV. Veřejném fóru k udržitelnému rozvoji-10 TOP problémů k řešení 30.5.2017 přítomní občané měli možnost sdělit náměty a problémy z různých oblastí života v městské části. Účastníci na závěr jednání vybrali hlasováním ze všech námětů 10 nejdůležitějších, ze kterých nyní máte možnost vybrat 2 problémy, které považujete za prioritní právě Vy. Máte možnost udělit až tři kladné hlasy a jeden záporný. Abychom umožnili hlasovat i těm kteří nemají přístupné internetové hlasování je možné hlasovat od 27.6. prostřednictvím tabletů na recepcích v budovách ÚMČ Jívanská 647 a 635 nebo papírovou formou zaškrtnutím 2 problémů ve vystřižené anketě z letního dvoučísla HPZ a odevzdáním na recepce ÚMČ. Hlasovat o problémech z Veřejného fóra můžete do 17.7. včetně
vote.d21.me/vote/Eke-eWmQm