REKONSTRUKCE ULICE NÁCHODSKÁ 1.část

Vážení spoluobčané,
od 3. do 30. července bude probíhat první etapa stavební akce „Rekonstrukce komunikace Náchodská“ První rekonstruovanou částí této komunikace bude úsek od čerpací stanice pohonných hmot Lukoil v blízkosti křižovatky Hartenberská x Náchodská po křižovatku s ulicí Stoliňská. Druhý rekonstruovaný úseku se bude týkat Náchodské v oblasti křižovatky s Bystrou.
Při rekonstrukci bude odfrézován povrch do hloubky 12 cm a posléze položen nový živičný. Stavba bude řešena ve dvou samostatných etapách – v první budou rekonstruovány severní podélné poloviny výše uvedených úseků, poté jižní poloviny. Také pokládka nového živičného povrchu bude realizována nejprve na jedné podélné polovině a posléze na druhé podélně polovině komunikace.
Při rekonstrukci bude zajištěn kyvadlový provoz autobusů MHD, vozidel záchranného integrovaného systému a obsluhy přilehlého průmyslového areálu po Náchodské. Pro ostatní dopravu bude Náchodská ulice uzavřena. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu i obyvatele přilehlého území bude vedena po komunikacích Chlumecká, Pražský okruh, Novopacká, ve Žlíbku a Náchodská pro směr z centra. Objízdná trasa ve směru do centra bude vedena po trase Náchodská, Ve Žlíbku, Novopacká, Pražský okruh a Chlumecká.
Stavební povaha druhého řešeného úseku – tj. křižovatky Náchodská x Bystrá neumožní při realizaci severní podélné poloviny odbočení z Náchodské do Bystré. Veškerá doprava směřující do VGP parku bude vedena přímo z D10 (resp. z Novopacké) nebo u z ulicí Ve Žlíbku. Při realizaci jižní podélné poloviny bude odbočení do Bystré možné.
Aby si řidiči vozidel, kteří jezdí směrem z centra po Náchodské ulici, nezkracovali cestu přes ulici Vršovka, Stoliňskou a Šplechnerovu, budou tyto ulice uzavřeny.
Po dobu rekonstrukce (od 1. do 30. 7.) bude dočasně zrušena autobusové zastávka Slatiňanská (u LRS Chvaly) na lince 224.
V rámci definitivní pokládky povrchu na Náchodské bude koncem července znemožněno odbočení Náchodská – Hartenberská, takže linka 224 bude muset jet přímo po Náchodské na Černý Most a mine taktéž zastávku Obchodní centrum Černý Most. Mělo by to být na dobu cca 2 dnů, ale to bude včetně termínu ještě upřesněno a občané budou s předstihem informováni.
Linky 209 a 220 budou od 3. 7. do 8. 7., kdy bude znemožněno odbočení z Náchodské do Bystré vedeny odklonem ulicemi Ve Žlíbku a F. V. Veselého. Opatření bude stejné, jako v červenci roku 2015, kdy byl uzavřen přejezd přes železniční trať v ulici Bystrá.
Autobusy MHD, které v současné době jezdí po Náchodské tak budou jezdit i nadále (kyvadlově v obou směrech) a to podle prázdninového jízdního řádu.
O změnách v dopravě a průběhu rekonstrukce vás budeme, Vážení spoluobčané, průběžně informovat v e-zpravodaji, v aktualitách na www.pocernice.cz i na FB Horních Počernic.

zmeny_jizdni_rady_224

zmeny_jizdnich_radu_209_a_220