TRÁPÍ VÁS HLUK A ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ VE VAŠEM OKOLÍ?

Přijďte v úterý 13.6.2017 od 17:00 hod na Chvalský zámek a zapojte se do debaty s odborníky nad zkušenostmi Dobré praxe jak tuto zátěž snížit. Diskutovat s vámi budou odborní zástupci zpracovatele (Ekola group, spol.s.r.o.) Místního akčního plánů na snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším. Tento projekt je spolufinancován SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Prezentace budou následující:
1. Prezentace hluk – Ing. Libor Ládyš (EKOLA)
2. Prezentace ovzduší – RNDr. Tomáš Bajer (ECO-ENVI-CONSULT)
3. Prezentace zástupce ŘSD ČR – Ing. Radek Kropelnický (ŘSD ČR)
4. Prezentace hluk – Ing. Daniel Puš (EKOLA)
5. Prezentace doprava zástupce ČVUT – Ing. Petr Kumpošt, Ph.D. (ČVUT FD)
6. Prezentace zástupce města Plzně – Ing. Irena Vostracká (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)

pozvanka_na_akci