Nezařazené

REKONSTRUKCE ULICE NÁCHODSKÁ 1.část

Vážení spoluobčané, od 3. do 30. července bude probíhat první etapa stavební akce „Rekonstrukce komunikace Náchodská“ První rekonstruovanou částí této komunikace bude úsek od čerpací stanice pohonných hmot Lukoil v blízkosti křižovatky Hartenberská x Náchodská po křižovatku s ulicí Stoliňská.…