REKONSTRUKCE ULICE NÁCHODSKÁ 1.část

Vážení spoluobčané, od 3. do 30. července bude probíhat první etapa stavební akce „Rekonstrukce komunikace Náchodská“ První rekonstruovanou částí této komunikace bude úsek od čerpací stanice pohonných hmot Lukoil v blízkosti křižovatky Hartenberská x Náchodská po křižovatku s ulicí Stoliňská.…

FORMANSKÉ SLAVNOSTI

Srdečně zveme počernické i přespolní k sousedskému posezení a zábavě na 3. ročníku Formanských slavností které se konají v neděli 21. května. od 10:00 hod do 17:00 hod. Tentokrát vás přivítá venkovní areál Střediska křesťanské pomoci Křovinovo náměstí . Ukázky…