Hodnocení realizovatelnosti podaných projektů do INVESTICE NA PŘÁNÍ II bylo dokončeno

Do 31.5.2018 měli občané městské části možnost podat svůj návrh projektu k realizaci v rámci INVESTICE NA PŘÁNÍ II. K dnešnímu dni byla jednotlivými odbory posouzena realizovatelnost projektu. Jejich hodnocení naleznete http://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=2069. Nyní navrhovatelé mohou do 22.6.2018 upravit své projekty,…

FORMANSKÉ SLAVNOSTI 20.5.2018 od 10:00-17:00 v areálu Střediska křesťanské pomoci HoPo

Počernice, koně, formani – již 4. ročník slavností tradičních řemesel pro počernické i přespolní. Ukázku řemesel, dětské dílničky s „Kašpárkem v rohlíku“. Výrobu šperků letos doplňují mistři řezbáři. MUMRAJ má připravený pro děti bohatý doprovodný program včetně oblíbeného prokousávání koláčů.…

STARTUJEME: Investice na přání II. Máte nápad na projekt za 40.000 – 800.000 Kč? Zpracujte ho a pošlete úřadu Horních Počernic. Na projekty občanů zastupitelé vyčlenili 1 million Kč.

Po loňském prvním úspěšném kole projektu Investice na přání zahajuje Městská část Praha 20 druhé kolo. Rozpočet pro letošní akci už schválilo zastupitelstvo, na projekty občanů Horních Počernic uvolnilo 1.000.000 Kč, minimální hodnota projektu musí být 40.000 Kč, maximální 800.000…

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2018.

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2018. Podávání žádostí je od 12.3.2018 do 13.5.2018. Více informací v…