Bydlíte nebo vás zajímá lokalita Chvaly? Přijďte diskutovat s radními 8.11.2016 v 17:00 hod. na Chvalský zámek.

Stejně jako se projednávaly klíčové problémy při tvorbě strategického plánu v jednotlivých lokalitách je toto jednání s radními jedním ze slibovaných setkání zaměřených na jednotlivé lokality. Tentokrát se budou projednávat všechna témata související s lokalitou Chvaly. Všechny občany srdečně zvou…

JEN AKTIVITA PŘINÁŠÍ ZMĚNU.

Na III. Veřejném fóru Zdravé městské části Horní Počernice, které se konalo 19. 9. 2016 na Chvalském zámku, zúčastnění občané MČ Praha 20, navrhli a odhlasovali 11 problémů, které považují za důležité v následujícím roce řešit. Nyní je na vás,…

Vyjádření RMČ Praha 20 k hlasování o projektu „Nauč se spolupracovat“.

V květnovém Hornopočernickém zpravodaji byly představeny návrhy projektů žáků ZŠ Ratibořická (sportovní prvky), ZŠ Chodovická (pumptrack) a ZŠ Stoliňská (matematická kostka). Na základě této skutečnosti bylo zahájeno hlasování, které mohlo probíhat buď odevzdáním vystřižené části stránky Hornopočernického zpravodaje, nebo elektronicky…