TOČÍTE RÁDI VIDEA A CHCETE NĚJAKÉ POSLAT DO SOUTĚŽE A VYHRÁT ZAJÍMAVÉ CENY? ZÚČASTNĚTE SE FESTIVALU AMATÉRSKÝCH FILMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY ZŠ A SŠ NA TÉMA RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

(např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.) Účastnit se mohou i naši studenti základních a středních škol Prahy 20, je třeba vytvořit video podle pravidel zde http://antifetfest08.webnode.cz/kapela/ , podat přihlášku http://antifetfest08.webnode.cz/soubory-ke-stazeni/ a odeslat naší drogové koordinátorce…

Bydlíte nebo vás zajímá lokalita Chvaly? Přijďte diskutovat s radními 8.11.2016 v 17:00 hod. na Chvalský zámek.

Stejně jako se projednávaly klíčové problémy při tvorbě strategického plánu v jednotlivých lokalitách je toto jednání s radními jedním ze slibovaných setkání zaměřených na jednotlivé lokality. Tentokrát se budou projednávat všechna témata související s lokalitou Chvaly. Všechny občany srdečně zvou…

JEN AKTIVITA PŘINÁŠÍ ZMĚNU.

Na III. Veřejném fóru Zdravé městské části Horní Počernice, které se konalo 19. 9. 2016 na Chvalském zámku, zúčastnění občané MČ Praha 20, navrhli a odhlasovali 11 problémů, které považují za důležité v následujícím roce řešit. Nyní je na vás,…