Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“.

Vážení občané, dne 19. 12. 2018 obdržel Úřad MČ Praha 20 informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“.…

Hodnocení realizovatelnosti podaných projektů do INVESTICE NA PŘÁNÍ II bylo dokončeno

Do 31.5.2018 měli občané městské části možnost podat svůj návrh projektu k realizaci v rámci INVESTICE NA PŘÁNÍ II. K dnešnímu dni byla jednotlivými odbory posouzena realizovatelnost projektu. Jejich hodnocení naleznete http://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=2069. Nyní navrhovatelé mohou do 22.6.2018 upravit své projekty,…

FORMANSKÉ SLAVNOSTI 20.5.2018 od 10:00-17:00 v areálu Střediska křesťanské pomoci HoPo

Počernice, koně, formani – již 4. ročník slavností tradičních řemesel pro počernické i přespolní. Ukázku řemesel, dětské dílničky s „Kašpárkem v rohlíku“. Výrobu šperků letos doplňují mistři řezbáři. MUMRAJ má připravený pro děti bohatý doprovodný program včetně oblíbeného prokousávání koláčů.…